Publication
Title
Na vijfenzeventig jaargangen: een terugblik op de betekenis van de Bijdragen voor de politieke geschiedenis
Author
Language
Dutch
Publication
1993
Volume/pages
76:1-3(1993), p. 79-90
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference