Publication
Title
Het axioma van alternatieve evaluatievormen: mogelijkheden voor de wiskundeles
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Persoon & gemeenschap / Ceder. - Brussel
Publication
Brussel : 2006
Volume/pages
59:1(2006), p. 15-38
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference