Publication
Title
Registratie van postoperatieve wondinfectie na uitgebreide abdominale ingrepen
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Het Belgisch ziekenhuis / Belgische Vereniging der Ziekenhuizen; Association Belge des Hôpitaux. - Bruxelles, 1957 - 2002
Publication
Bruxelles : 1997
ISSN
0439-5476
Volume/pages
231(1997), p. 50-52
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 15.11.2019
To cite this reference