Publication
Title
Registratie van postoperatieve wondinfectie na uitgebreide abdominale ingrepen
Author
Language
Dutch
Source (journal)
L' Hôpital belge = Het Belgisch ziekenhuis / Belgische Vereniging der Ziekenhuizen. - Brussel, s.a.
Publication
Brussel : 1997
ISSN
0439-5476
Volume/pages
231(1997), p. 50-52
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference