Publication
Title
Artikels 77 t.e.m. 84 van het Wetboek Internationaal Privaatrecht
Author
Language
Dutch
Source (book)
Artikelsgwijs commentaar erfenissen, schenkingen en testamenten
Publication
Antwerpen : Kluwer, 2006
Note
Losbladig
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 23.12.2015
To cite this reference