Publication
Title
Het OCMW: dertig jaren onderweg naar een recht op maatschappelijke dienstverlening
Author
Language
Dutch
Source (book)
Armoede en sociale uitsluiting: jaarboek 2005 / Vranken, Jan [edit.]
Publication
Leuven : Acco, 2005
ISBN
9033459728
Volume/pages
p. 149-163
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 23.12.2015
To cite this reference