Publication
Title
Van hospitaal tot virtueel ziekenhuis?
Author
Language
Dutch
Source (book)
Architectuur van belgische hospitalen / Hee, van, R. [edit.]
Publication
Brussel : Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Monumenten en Landschappen, 2004
Volume/pages
p. 12-25
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference