Publication
Title
Eclectisch en toch nieuw: de uitvinding van het Belgisch parlement in 1830-1831
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden. - 's-Gravenhage, 1969, currens
Publication
's-Gravenhage : Nederlands Historisch Genootschap, 2005
ISSN
0165-0505 [print]
2211-2898 [online]
Volume/pages
120(2005), p. 408-416
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference