Publication
Title
Programy pro rozvoj myšlení detí s odchylkami vývoje: podpora začlenování znevýhodnených detí do bežného vzdelávání
Author
Language
Czech
Publication
Praha : Portál, 2006
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 10.07.2013
To cite this reference