Publication
Title
Waar kunnen armen (nog) wonen en welke ondersteuning kunnen ze daarbij van de overheid verwachten?
Author
Language
Dutch
Source (book)
Armoede en sociale uitsluiting: jaarboek 2006 / Vranken, Jan [edit.]
Publication
Leuven : Acco, 2006
ISBN
9033463121
Volume/pages
p. 257-288
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference