Publication
Title
15 besluiten uit 15 jaarboeken voor de volgende 15 jaar
Author
Language
Dutch
Source (book)
Armoede en sociale uitsluiting: jaarboek 2006 / Vranken, Jan [edit.]
Publication
Leuven : Acco, 2006
ISBN
9033463121
Volume/pages
p. 441-450
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference