Publication
Title
Het risico bij een vervalste overschrijvingsopdracht: geen vraagstuk op het vlak van de nakoming, maar op het vlak van de totstandkoming van verbintenissen
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2006
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(2005/2006), p. 1628-1631
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference