Publication
Title
De Amerikaanse revolutie en secessieoorlog verfilmd (1903-2003): een exploratief onderzoek naar de representatie van conflicterende partijen en etnische minderheden
Author
Language
Dutch
Source (series)
PSW-papers , 2004:9
Publication
Antwerpen : Universiteit Antwerpen, 2004
ISSN
1373-0770
Volume/pages
28 p.
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 19.07.2018
To cite this reference