Title
What's in a name? Is de toezichtsplicht van een psychiatrische instelling op een geesteszieke een inspannings- of een resultaatsverbintenis?
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
annotation
Publication
Source (journal)
Tijdschrift voor gezondheidsrecht
Volume/pages
(2005/2006) , p. 400-408
vabb
c:vabb:145931
General
Noot onder Kh Brussel 31 mei 2005
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle