Publication
Title
What's in a name? Is de toezichtsplicht van een psychiatrische instelling op een geesteszieke een inspannings- of een resultaatsverbintenis?
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor gezondheidsrecht
Publication
2006
Volume/pages
(2005/2006), p. 400-408
Note
Noot onder Kh Brussel 31 mei 2005
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference