Publication
Title
Naar een publieke omroep voor de 21ste eeuw: het VRT model versus het RTBF model: twee kanten van eenzelfde medaille?
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor communicatiewetenschap. - Houten
Publication
Houten : 2007
ISSN
1384-6930
Volume/pages
35:1(2007), p. 59-78
ISI
000253742800005
Full text (Publisher's DOI)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Web of Science
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 29.05.2020
To cite this reference