Publication
Title
De pendel in en rond de stad: een ruimtelijk-economische analyse
Author
Language
Dutch
Source (book)
Mobiliteit en (groot)stedenbeleid: bijdragen tot het 27ste Vlaams Wetenschappelijk Economisch Congres / Despontin, M. [edit.]
Publication
Brussel : VUBPress, 2006
ISBN
9054873973
Volume/pages
p. 15-47
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference