Publication
Title
Justus Lipsius: twee boecken van de stantvasticheyt, overgheset inde nederlantsche taele door I. Mourentorf, Antwerpen: C. Plantijn, 1584
Author
Language
Dutch
Source (book)
Justus Lipsius (1547-1606): een geleerde en zijn Europees netwerk: catalogus van de tentoonstelling in de Centrale Bibliotheek te Leuven, 18 oktober - 20 december 2006 / Landtsheer, de, J. [edit.]
Publication
Leuven : University Press, 2006
ISBN
978-90-5867-567-5
Volume/pages
p. 585-588
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 29.08.2019
To cite this reference