Title
Justus Lipsius: twee boecken van de stantvasticheyt, overgheset inde nederlantsche taele door I. Mourentorf, Antwerpen: C. Plantijn, 1584
Author
Faculty/Department
Faculty of Arts. Linguistics and Literature
Publication type
bookPart
Publication
Leuven :University Press, [*]
Source (book)
Justus Lipsius (1547-1606): een geleerde en zijn Europees netwerk: catalogus van de tentoonstelling in de Centrale Bibliotheek te Leuven, 18 oktober - 20 december 2006 / Landtsheer, de, J. [edit.]
ISBN - Hoofdstuk
978-90-5867-567-5
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle