Publication
Title
Tellen in tennis: het effect van niveau in discourse-representatie op de prosodie van het scoreverloop
Author
Language
Dutch
Source (book)
Studies in taalbeheersing: vol. 2 / Hoeken, H. [edit.]
Publication
Assen : Van Gorcum, 2006
ISBN
90-232-4307-2 
Volume/pages
p. 346-354
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 29.08.2019
To cite this reference