Publication
Title
De moleculair-genetische oorzaken van humane osteoperose
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Nederlands tijdschrift voor calcium- en botstofwisseling
Publication
2006
Volume/pages
4:3(2006), p. 55-59
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference