Publication
Title
"Mijn voordracht is ingedeeld in een viertal puntjes": een retorische analyse van veertig Belgische informatieve speeches
Author
Language
Dutch
Source (book)
Studies in taalbeheersing 2 / Hoeken, H. [edit.]
Publication
Assen : Van Gorcum, 2006
ISBN
90-232-4307-2 
Volume/pages
p. 7-19
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 24.02.2020
To cite this reference