Publication
Title
Katalytische degradatie van vluchtige 'schadelike' verbindingen door functionalisering van textiel
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Unitex
Publication
2006
Volume/pages
5(2006), p. 10-14
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference