Publication
Title
Kosten en baten van de keuze voor een kind in de jaren negentig
Author
Language
Dutch
Source (book)
Elf jaar uit het leven in België : socio-economische analyses op het gezinsdemografisch panel PSBH. - Gent, 2004
Source (series)
Wetenschap en maatschappij. - Gent; 2004: 2
Publication
Gent : Academia Press, 2004
ISBN
90-382-0676-3 [pbk]
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 23.12.2015
To cite this reference