Publication
Title
Grenzen aan mantelzorg: sociaaldemografische hypothesen over de toekomst van de zorg
Author
Language
Dutch
Source (series)
CBGS reeks
Publication
Antwerpen : Garant, 2007
ISBN
978-90-441-2063-9
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 23.12.2015
To cite this reference