Publication
Title
De weigering om een prjudiciële vraag te stellen aan het Arbitragehof in spoedeisende zaken: wie niet nadent, twijfelt niet
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2006
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(2006/2007), p. 371
Note
Noot onder Cass. 16 maart 2005
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference