Publication
Title
Het Arbitragehof over interpretatieve wetten en het Wetboek van de Belgische Nationaliteit: een aangepaste definitie, een ongepast resultaat
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2006
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(2006/2007), p. 647-649
Note
Noot onder Arbitragehof nr. 102/2006, 21 juni 2006
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference