Title
Het Arbitragehof over interpretatieve en retroactieve wetten in het belastingrecht en de problematiek van rechterlijk overgangsrecht
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
annotation
Publication
Antwerpen ,
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
(2005/2006) , p. 1256-1259
ISSN
1782-3463
vabb
c:vabb:146128
General
Noot onder Arbitragehof nr. 177/2005, 7 december 2005
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle