Title
Bedenkingen bij de visie van het Hof van Cassatie op het rechtszekerheidsbeginsel en het verbod van terugwerkende kracht als algemene rechtsbeginselen
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
annotation
Publication
Antwerpen ,
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
(2005/2006) , p. 1469-1470
ISSN
1782-3463
General
Noot onder Cass. 17 november 2005
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle