Title
Bedenkingen bij de visie van het Hof van Cassatie op het rechtszekerheidsbeginsel en het verbod van terugwerkende kracht als algemene rechtsbeginselen Bedenkingen bij de visie van het Hof van Cassatie op het rechtszekerheidsbeginsel en het verbod van terugwerkende kracht als algemene rechtsbeginselen
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
annotation
Publication
Antwerpen ,
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
(2005/2006) , p. 1469-1470
ISSN
1782-3463
General
Noot onder Cass. 17 november 2005
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle