Title
Blijft het Hof van Cassatie trouw aan de equivalentieleer bij een samenloop van fouten?
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
annotation
Publication
Antwerpen ,
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
(2004/2005) , p. 828-831
ISSN
1782-3463
vabb
c:vabb:146143
General
Noot onder Cass. 22 april 2004
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle