Title
D. Simoens: Beginselen van Belgisch privaatrecht: buitencontractuele aansprakelijkheid: deel 2: schade en schadeloosstelling
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
review
Publication
Antwerpen ,
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
(2000/2001) , p. 1255-
ISSN
1782-3463
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)