Publication
Title
D. Simoens: Beginselen van Belgisch privaatrecht: buitencontractuele aansprakelijkheid: deel 2: schade en schadeloosstelling
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2001
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(2000/2001), p. 1255
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Review 
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 25.04.2017