Publication
Title
Het kluwen van aansprakelijke personen ingeval van een onrechtmatige daad van een minderjarige: de dader, de ouders, de onderwijzer, de jeugdinstelling, de opvoeder en de overheid
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor jeugd en kinderrechten. - Gent, 2000, currens
Publication
Gent : Mys & Breesch, 2004
ISSN
1377-2104
Volume/pages
(2004), p. 147-155
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference