Publication
Title
De omzetting van de kaderrichtlijn water in Vlaanderen: succes- en faalfactoren in de totstandkoming van het decreet integraal waterbeleid
Author
Language
Dutch
Publication
Antwerpen : UA, Steunpunt Milieubeleidswetenschappen, 2006
ISBN
978-90-5728-130-3
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 24.02.2020
To cite this reference