Publication
Title
Van ondergeschikt bestuur naar partner? De invloed van de gemeenten op de samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse overheid inzake leefmilieu en natuur
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Burger bestuur & beleid : tijdschrift voor bestuurskunde en bestuursrecht. - Brugge, 2003 - 2014
Publication
Brugge : 2006
ISSN
1379-5732
Volume/pages
3:4(2006), p. 329-346
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 24.02.2020
To cite this reference