Publication
Title
De kwetsbaarheid van de dialoog: Levinas over de ander en de derde
Author
Language
Dutch
Source (book)
Dialoog zonder grenzen?: Emmanuel Levinas en het debat over interculturaliteit. - Antwerpen, 2007
Source (series)
Spes cahier. - Antwerpen; 7
Publication
Antwerpen : Tertio, 2006
ISBN
978 90 78351 03 0
Volume/pages
p. 21-26
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference