Publication
Title
Informatie-uitwisseling in het literaire veld in Vlaanderen en Nederland: deelonderzoek: literaire vertalers
Author
Language
Dutch
Publication
s.l. : 2006
Volume/pages
106 p.
Note
Rapport in opdracht van de Nederlandse Taalunie te Den Haag
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 29.08.2019
To cite this reference