Publication
Title
Heeft een beroep tot nietigverklaring bij de Raad van State een stuitende of schorsende werking op de verjaring van de op een onrechtmatige overheidsdaad gebaseerde vordering tot schadeloosstelling voor de burgerlijke rechter? (Noot onder arrest van het Hof van Cassatie van 16 februari 2006)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2006
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(2005/2006), p. 1619-1621
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.01.2018
To cite this reference