Title
Heeft een beroep tot nietigverklaring bij de Raad van State een stuitende of schorsende werking op de verjaring van de op een onrechtmatige overheidsdaad gebaseerde vordering tot schadeloosstelling voor de burgerlijke rechter? (Noot onder arrest van het Hof van Cassatie van 16 februari 2006)
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
annotation
Publication
Antwerpen ,
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
(2005/2006) , p. 1619-1621
ISSN
1782-3463
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle