Publication
Title
Kapitalisatie van interest op vergoeding wegens onregelmatige beëindiging van een arbeidsovereenkomst: (noot onder arrest van het Hof van Cassatie van 16 december 2002)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2005
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(2004/2005), p. 1500-1501
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 25.04.2017
To cite this reference