Title
Kapitalisatie van interest op vergoeding wegens onregelmatige beëindiging van een arbeidsovereenkomst: (noot onder arrest van het Hof van Cassatie van 16 december 2002)Kapitalisatie van interest op vergoeding wegens onregelmatige beëindiging van een arbeidsovereenkomst: (noot onder arrest van het Hof van Cassatie van 16 december 2002)
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Research group
Law Enforcement
Publication type
annotation
Publication
Antwerpen,
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
(2004/2005), p. 1500-1501
ISSN
1782-3463
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle