Title
Geen vermoeden van de gespecialiseerde aannemer van de verborgen gebreken van het door hem opgeleverde werk: (noot onder arrest van het Hof van Cassatie van 5 december 2002)
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
annotation
Publication
Antwerpen ,
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
(2005/2006) , p. 420-423
ISSN
1782-3463
vabb
c:vabb:146284
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle