Publication
Title
Geen vermoeden van de gespecialiseerde aannemer van de verborgen gebreken van het door hem opgeleverde werk: (noot onder arrest van het Hof van Cassatie van 5 december 2002)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2005
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(2005/2006), p. 420-423
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 25.04.2017
To cite this reference