Publication
Title
Contractuele uitbreiding van het recht op de in de Handelshuurwet bepaalde uitzettingsvergoeding ten voordele van de huurder die geen rechten op de handelszaak kan laten gelden: (noot onder arrest van het Hof van Cassatie van 20 september 2001)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2004
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(2003/2004), p. 1218-1219
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 25.04.2017
To cite this reference