Title
Schadebedingen in leasingovereenkomsten en de zekerheidsfunctie van het eigendomsrecht van de leasinggever: (noot onder arrest van het Hof van Cassatie van 8 november 2002)
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
annotation
Publication
Antwerpen ,
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
(2003/2004) , p. 1459-1461
ISSN
1782-3463
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle