Title
Schadebedingen in leasingovereenkomsten en de zekerheidsfunctie van het eigendomsrecht van de leasinggever: (noot onder arrest van het Hof van Cassatie van 8 november 2002)
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
annotation
Publication
[*]
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle