Publication
Title
Het opportuniteitsbeginsel inzake de strafvervolging en de toetsing van de beslissing al of niet te vervolgen aan de algemene zorgvuldigheidsnorm: (noot onder arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen van 19 maart 2003)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2004
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(2003/2004), p. 1698
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 25.04.2017
To cite this reference