Publication
Title
Een vergelijking tussen de rechtspraak van het Belgische Hof van Cassatie en die van het Europese Hof van Justitie inzake de aansprakelijkheid van de staat voor ambtsfouten van magistraten
Author
Language
Dutch
Source (book)
Liber amicorum Tijdschrift voor Privaatrecht en Marcel Storme
Publication
Mechelen : Story-Scientia, 2004
Volume/pages
p. 903-943
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 10.07.2013
To cite this reference