Publication
Title
Recente vernieuwende cassatierechtspraak inzake schade en schadeloosstelling in het buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht
Author
Language
Dutch
Source (book)
Aansprakelijkheidsrecht: actuele tendensen / Debaene, M. [edit.]
Publication
Brussel : Larcier, 2005
ISBN
978-2-8044-1897-7
Volume/pages
p. 201-246
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference