Publication
Title
Juridische aspecten van de financiering van havenbeveiliging
Author
Language
Dutch
Source (book)
Beveiliging in het vrachtvervoer: mythe, macht of noodzaak?. - Antwerpen, 2005
Publication
Antwerpen : Garant, 2005
ISBN
90-441-1775-0
Volume/pages
p. 85-111
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference