Publication
Title
Kostenbeleid in het onderwijs: pleidooi voor een kostenmonitor
Author
Language
Dutch
Source (journal)
School en samenleving. - Mechelen, 2002 - 2011
Publication
Mechelen : Wolters Plantyn, 2007
ISSN
1783-7391
Volume/pages
14(2007), p. 49-74
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference