Publication
Title
Gelieve de bouwwerf te betreden: aannemers voor openbare werken in het negentiende-eeuwse Antwerpen
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Erfgoed van industrie en techniek : Vlaams-Nederlands tijdschrift voor industriecultuur / Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie. - Delft, 1992, currens
Publication
Delft : 2006
ISSN
0927-3026
Volume/pages
15:3(2006), p. 78-89
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 06.02.2018
To cite this reference