Publication
Title
Koning van de bosschen groot
Author
Language
Dutch
Source (book)
De meepse barg. : beschouwingen over poëzie. - Antwerpen, 2004
Source (series)
ALW-cahier / Vlaamse Vereniging voor Algemene en Vergelijkende Literatuurwetenschap. - Wilrijk; 24
Publication
Antwerpen : UA, 2005
Volume/pages
p. 33-60
IR - Boek naar hoofdstuk
Koning van de bosschen groot / Willockx, Dietlinde. - Antwerpen, 2005
Van lvd naar work
De meepse barg : beschouwingen over poëzie
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference