Publication
Title
Kerkasiel: mogelijkheden en beprkingen binnen de context van de Belgische kerk-staatverhouding
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Met zorg: geïnspireerde deskundigheid / Vormingsdienst Guislain [Gent] - Gent
Publication
Gent : 1999
Volume/pages
3(1999.09), p. 29-34
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference