Publication
Title
Religieuze gemeenschappen: louter economische entiteiten of mag het iets meer zijn? Reflecties bij het arrest van het Arbitragehof van 7 juli 2004
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Vinculum: kontaktblad van mannelijke Vlaamse religieuzen. - Brussel
Publication
Brussel : 2004
Volume/pages
(2004.10), p. 47-57
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference