Publication
Title
"Geef aan de keizer wat de keizer toekomt, en aan God wat God toekomt": de verhouding kerk-staat als element van de sociale leer van de kerk
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Communio
Publication
2005
ISSN
0338-781X
Volume/pages
30:5/6(2005), p. 425-442
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference