Title
"Geef aan de keizer wat de keizer toekomt, en aan God wat God toekomt": de verhouding kerk-staat als element van de sociale leer van de kerk
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
article
Publication
Source (journal)
Communio
Volume/pages
30(2005) :5/6 , p. 425-442
ISSN
0338-781X
vabb
c:vabb:146607
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle