Publication
Title
[Catalogusnotitie over] Het Brabandts Nachtegaelken, Met zijn Driederley Gesangh, Te weten, Minne-liedekens, Herders-sangen, ende Boertigheden. Vyt der muyten in 't licht gebracht tot lust der Iuffrouwen, ende in desen thiensten Druck vermeerdert door J.M.
Author
Language
Dutch
Source (book)
Het dagelijks boek: zeventiende-eeuwse lectuur anders bekeken / Delsaerdt, Pierre [edit.]
Publication
Antwerpen : 2007
ISBN
978-90-807079-4-8
Volume/pages
p. 51-52
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.08.2020
To cite this reference