Publication
Title
Grootschalige enquête naar het middelengebruik in het Antwerpse studentenmilieu: methodologie, onderzoeksresultaten en aanknopingspunten voor een preventieve aanpak
Author
Language
Dutch
Publication
2006
Volume/pages
1(2006/2007), p. 76-84
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference